@PressPLcom

1. Administratorem danych osobowych jest właściciel portali www.PressPL.com oraz www.PolanndDaily.TV Jan Josch, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Administrator zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z portali PressPL.com i PolandDaily jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.

3. Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych:

a) przy rejestracji

b) w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, grach czy loteriach organizowanych przez Administratora lub osoby trzecie, a także kiedy korzystać będą ze spersonalizowanych funkcji portali PressPL.com i PolandDaily

c) przy zgłaszaniu Administratorowi problemów związanych z korzystaniem z portali PressPL.com i PolandDaily, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.

4. Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych do administrowania portalami PressPL.com i PolandDaily, do celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników, po to aby dostarczać im materiały, których rzeczywiście potrzebują, dostosowane do preferencji Użytkowników. W Bazie Kont przetwarzane są wyłącznie dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych.

5. Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych:

a) podmiotom współpracującym z Administratorem do celów marketingowych

b) podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa

6. Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.

7. Administrator zwraca uwagę Użytkownikom zarejestrowanym, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części portali PressPL.com i PolandDaily, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

8. W przypadku korzystania za pośrednictwem portali PressPL.com i PolandDaily z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejszy Regulamin, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu.

9. Na stronach portali PressPL.com i PolandDaily używane są pliki „cookies”. Używane są w celu prowadzenia badania oglądalności stron internetowych w Polsce oraz w celu badań statystycznych o ruchu na tej stronie internetowej. Administrator prowadząc badanie, może zaprosić użytkownika tej strony do udziału w badaniu. Zaproszenie następuje poprzez wyświetlenie kwestionariusza zbierającego dane społeczno-demograficzne, wyłącznie za zgodą Użytkownika.

10. W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem portali PressPL.com i PolandDaily do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa tzw. cookies, tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszych portali.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.